แบตเตอรี่รถยนต์

การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์

0 Comments

สิ่งของต่างๆ มักจะมีระยะเวลาการใช้งาน เมื่อใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะทำให้ขของสิ่งนั้นเสื่อมสมรรถภาพ หรือใช้งานไม่ได้ในที่สุด ซึ่งสิ่งของที่เราจะเห็นได้ชัดและพบปัญหาอยู่บ่อยครั้งก็คงจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งมีอายุการใช้งานที่จำกัด แต่โดยทั่วไปแล้วนั้นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 24 เดือน โดยอายุการใช้งานสามารถลดหรือเพิ่มได้ตาปัจจัยของรถแต่ละคัน เช่น อุณหภูมิของรถ การใช้งานรถ นั่นเอง วันนี้จะบอกวิธีการดูแลรักษาแบตเตอร์รี่รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น หรือไม่เสื่อมไวกันเลย  เลี่ยงการใช้รถยนต์ในระยะทางสั้นๆ และบ่อยครั้ง   ปกติแล้วแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายไฟเพื่อใช้ในการสตาร์ทรถ และจะชาร์จไฟกลับเข้าแบตในระหว่างขับรถ ถ้าใช้รถในระยะทางที่สั้นๆ และบ่อยครั้ง จะทำให้ไม่มีช่วงเวลาที่แบตเตอร์รี่จะได้ชาร์จไฟกลับมาเลย ซึ่งส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าลดลงไปจนสุดท้ายแบตเตอรี่สูญเสียกำลังไฟจนไม่สามารถชาร์จไฟเพื่อสตาร์ทรถได้ ตรวจเช็คจุดยึดแบตเตอร์รี่บ้าง แน่นอนว่าขณะใช้รถนั้นเราไม่สามารถเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนได้ ซึ่งก็เป็นอีกหน่งปัจจัยที่ทำให้แบตเตอร์รี่มีอายุสั้นลงได้ ดังนั้นควรเช็คตำแหน่งที่วางแบตเตอรี่ให้ดี ว่าวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และยึดให้แน่น ไม่ให้แบตเตอรี่สั่นเมื่อรถกำลังวิ่ง เพราะจะทำให้ส่วนประกอบภายในกระแทกและเสียหายได้ ดูแลรักษาความสะอาดแบตเตอร์รี่  แบตเตอร์รี่ควรอยู่ในสภาพที่